Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

 

TẦM NHÌN

"Giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tư vấn đầu tư và thiết kế tàu thuỷ trong và ngoài ngành thuỷ sản.
 Cung cấp sản phẩm du thuyền, tàu khách đạt chất lượng 5* theo tiêu chuẩn quốc tế."   

SỨ MỆNH

Kiến thiết những con tàu mang lại giá trị đích thực và thoả mãn đam mê của khách hàng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI    

Không ngừng sáng tạo, vượt mọi giới hạn
Giữ gìn lời hứa. Hợp tác cùng phát triển                           

Facbook Zalo 0339336006 Hotline 0339336006