Nhóm ngành đóng tàu và thuyền gồm những hoạt động nào?

 • Nhóm ngành đóng tàu và thuyền gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó:

  301: Đóng tàu và thuyền

  Nhóm này gồm: Đóng tàu, thuyền và các cấu kiện nổi khác dùng cho vận tải và các mục đích thương mại khác cũng như cho mục đích thể thao và giải trí.

  3011 - 30110: Đóng tàu và cấu kiện nổi

  Nhóm này gồm: Đóng tàu, trừ tàu cho thể thao hoặc giải trí và xây dựng cấu kiện nổi.

  Cụ thể:

  - Đóng tàu thương mại: Tàu chở khách, phà, tàu chở hàng, xà lan, tàu dắt...

  - Đóng tàu chiến;

  - Đóng tàu đánh cá và tàu chế biến cá.

  Nhóm này cũng gồm:

  - Đóng tàu di chuyển bằng đệm không khí (trừ loại tàu dùng cho giải trí);

  - Xây dựng dàn khoan, tàu nổi hoặc tàu lặn;

  - Thiết lập cấu kiện nổi: Sàn tàu nổi, thuyền phao, giếng kín, giàn nổi, phao cứu đắm, xà lan nổi, xà lan bốc dỡ hàng, cần trục nổi, mảng hơi không thể tái tạo...

  - Sản xuất các bộ phận cho tàu và cho cấu kiện nổi.

  Loại trừ:

  - Sản xuất các bộ phận cho tàu không phải bộ phận thân tàu chính như:

  + Sản xuất buồm được phân vào nhóm 13920 (Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)),

  + Sản xuất tàu chân vịt được phân vào nhóm 2599 (Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu),

  + Sản xuất mỏ neo thép hoặc sắt được phân vào nhóm 2599 (Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu),

  + Sản xuất động cơ tàu thủy được phân vào nhóm 28110 (Sản xuất động cơ, tuabin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)).

  - Sản xuất dụng cụ cho hải quân được phân vào nhóm 26510 (Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển);

  - Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho tàu được phân vào nhóm 27400 (Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng);

  - Sản xuất động cơ cho thủy phi cơ được phân vào nhóm 29100 (Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác);

  - Sản xuất xuồng hơi hoặc bè mảng cho giải trí được phân vào nhóm 30120 (Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí);

  - Sửa chữa đặc biệt và bảo dưỡng cho tàu và hệ thống nổi được phân vào nhóm 33150 (Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác));

  - Phá tàu cũ được phân vào nhóm 3830 (Tái chế phế liệu);

  - Lắp đặt bên trong cho thuyền được phân vào nhóm 43300 (Hoàn thiện công trình xây dựng).

  3012 - 30120: Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất xuồng hơi và bè mảng;

  - Đóng thuyền buồm có hoặc không có trợ lực;

  - Đóng xuồng máy;

  - Đóng tàu đệm không khí dùng cho giải trí;

  - Đóng thủy phi cơ cá nhân;

  - Đóng tàu du lịch và thuyền thể thao khác như: Thuyền bơi, ca nô, xuồng.

  Loại trừ:

  - Sản xuất bộ phận của tàu du lịch và tàu thể thao như:

  + Sản xuất buồm được phân vào nhóm 13920 (Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)),

  + Sản xuất mỏ neo sắt hoặc thép được phân vào nhóm 2599 (Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu),

  + Sản xuất động cơ tàu thủy được phân vào nhóm 28110 (Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)),

  - Sản xuất ván thuyền buồm và ván lướt sóng được phân vào nhóm 32300 (Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao),

  - Bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay đổi tàu du lịch được phân vào nhóm 33150 (Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)).

  Trên đây là tư vấn về các hoạt động của nhóm ngành đóng tàu và thuyền. Để nắm thêm thông tin các ngành nghề kinh doanh khác, vui lòng tham khảo tại bài viết: Tổng hợp mã ngành nghề kinh doanh mới nhất.

  Chúc sức khỏe và thành công!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Facbook Zalo 0339336006 Hotline 0339336006