HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

      Công tác đoàn thể hoạt động trong Công ty ngày càng thiết thực, gắn kết người lao động với nhau qua các hoạt động đoàn thể, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp; với tâm lí; nhu cầu của đoàn viên, hội viên. Nhiều phong trào như: lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, dám nghĩ dám hành động; các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng tổ chức xã hội, xây dựng văn hoá doanh nghiệp,... đã được các tổ chức đoàn thể phát huy mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực. Tập hợp lực lượng lao động chuyên tâm, tăng cường giao lưu đổi mới tư duy làm viêc; quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên được chăm lo, bảo vệ, công tác đoàn thể ngày càng khẳng định; mỗi người lao động đều là chủ nhân trong doanh nghiệp và có trách nhiệm xây dựng phát triển và bảo vệ doanh nghiệp.

Facbook Zalo 0339336006 Hotline 0339336006