HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2005

 

 

       Đại hội đồng Cổ đông lần đầu tiên được tổ chức ngày 10/12/2005 tại Hà Nội

Facbook Zalo 0339336006 Hotline 0339336006