TRANG NHẤT Tuyển dụng LIÊN HỆ
Dịch vụ
Tư vấn đầu tư xây dựng
Tư vấn đầu tư đóng tầu & cơ khí
Đầu tư kinh doanh bất động sản
Thi công xây lắp
Xuất nhập khẩu
Kêu gọi liên kết kinh doanh và đầu tư
Nội bộ
Tin tức nội bộ
Quy định nội bộ
Diễn đàn doanh nghiệp
HỖ TRỢ
Liên kết
Tìm kiếm
Tin Tức
THÔNG BÁO V/v: Khai trương căn hộ mẫu và mở bán đợt đầu căn hộ của Tòa nhà Platinum Residences số 6 Nguyễn Công Hoan

              

CÔNG TY CP TƯ VẤN

BIỂN VIỆT

 


Số: 08 /TB-BV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 17  tháng 01 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Khai trương căn hộ mẫu và mở bán đợt đầu căn hộ của

Tòa nhà Platinum Residences số 6 Nguyễn Công Hoan

 

 

Kính gửi:

 

 

Công ty CP Tư vấn Biển Việt xin trân trọng thông báo: Khai trương căn hộ mẫu và mở bán căn hộ đợt đầu của Tòa nhà Platinum Residences số 6 Nguyễn Công Hoan. Nội dung cụ thể như sau:

1.     Thời gian: Bắt đầu từ 09h00 ngày 19/01/2013 (thứ 7)

2.     Vị trí căn hộ bán đợt đầu: Các căn hộ thuộc tầng  3, 4, 7, 8, 9

3.     Đối tượng ưu tiên: Cổ đông và cán bộ công nhân viên thuộc công ty của hai chủ đầu tư (Vietsea và VIID) được ưu tiên đăng ký mua trong đợt đầu.

4.     Hình thức bán: Bán qua sàn giao dịch bất động sản.

Kính mời các cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty CP Tư vấn Biển Việt đến tham dự buổi khai trương căn hộ mẫu và đăng ký mua nhà.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng.

 

Nơi gửi:

-          Như kính gửi,

-          HĐQT, BKS (để b/c),

-         Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quế Lâm

 
Tin tức
TB V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thông báo bán đấu giá cổ phần Cty CP Tư vấn Biển Việt
Số 228/QĐ - ĐTKDV
Lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội: Giải pháp căn cơ từ quy hoạch
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
V/v Bầu chủ tịch Hội đông quản trị && Chốt danh sách cổ đông
CV: V/v Bán thỏa thuận phần vốn Nhà nước tại CTCP Tư Vấn Biển Việt
Thông báo chốt cổ đông & Thay đổi nhân sự
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIỂN VIỆT
TB triệu tập hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Tư vấn Biển Việt
footer
 
Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt
Trụ sở chính: Tầng 2A, Tòa nhà Platinum, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04 6666 6060 Fax: 04 6666 6260
Thiết kế web bởi TTV.VN