TRANG NHẤT Tuyển dụng LIÊN HỆ
Dịch vụ
Tư vấn đầu tư xây dựng
Tư vấn đầu tư đóng tầu & cơ khí
Đầu tư kinh doanh bất động sản
Thi công xây lắp
Xuất nhập khẩu
Kêu gọi liên kết kinh doanh và đầu tư
Nội bộ
Tin tức nội bộ
Quy định nội bộ
Diễn đàn doanh nghiệp
HỖ TRỢ
Liên kết
Tìm kiếm
Tin Tức
Hà Nội thành lập ban chỉ đạo chính sách nhà ở


Với quyết định này Hà Nội sẽ thắt chặt việc quản lý thị trường BĐS và nhà ở

Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các chính sách liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về nhà ở và thị trường BĐS; đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến nhà và thị trường BĐS; Định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình quản lý nhà ở và thị trường BĐS rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở và thị trường BĐS phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; Nghiên cứu đề xuất UBND Thành phố những chủ trương chính sách và giải pháp nhằm phát triển nhà ở và thị trường BĐS; Rà soát các văn bản liên quan đến nhà ở và thị trường BĐS, đề xuất, sửa đổi, bổ sung đảm bảo hệ thống chính sách đồng bộ, thúc đẩy phát triển các hoạt động về nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn Thành phố; Đề xuất nội dung, giải pháp thu thập và phổ biến thông tin về nhà ở và thị trường BĐS để các hoạt động về nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn Thành phố phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững; Kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nhà ở Thành phố: Rà soát điều chỉnh, tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2006-2010 và xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 phù hợp với yêu cầu của Pháp luật và thực tiễn của Hà Nội; Lập các chỉ tiêu cơ bản về phát triển nhà ở trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở phù hợp với nhiệm vụ phát triển KT-XH của Thành phố trong từng giai đoạn; Tiếp tục thực hiện phát triển nhà ở theo các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố; thẩm định trình UBND Thành phố, HĐND Thành phố thông qua Chương trình phát triển nhà ở, Kế hoạch phát triển nhà ở, Khu đô thị mới hàng năm; Tập trung chỉ đạo chuẩn bị quỹ nhà, quỹ đất ở tái định cư đảm bảo số lượng, chất lượng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ đô thị đáp ứng nhu cầu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; Kịp thời giải quyết, xử lý các nhà nguy hiểm; cải tạo, nâng cấp các khu chung cư cũ, xuống cấp; Hoàn chỉnh cơ chế chính sách về quản lý đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng đối với các dự án phát triển nhà ở, hoàn chỉnh Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư,…

Theo quyết định này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội- Nguyễn Văn Khôi được giao làm Trưởng Ban chỉ đạo; ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng ban thường trực cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia với vai trò là Thành viên thường trực. Đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện và thị xã tham gia Ban chỉ đạo với vai trò Thành viên không thường trực.

Lê Mỹ Tin tức
TB V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thông báo bán đấu giá cổ phần Cty CP Tư vấn Biển Việt
Số 228/QĐ - ĐTKDV
Lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội: Giải pháp căn cơ từ quy hoạch
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
V/v Bầu chủ tịch Hội đông quản trị && Chốt danh sách cổ đông
CV: V/v Bán thỏa thuận phần vốn Nhà nước tại CTCP Tư Vấn Biển Việt
Thông báo chốt cổ đông & Thay đổi nhân sự
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIỂN VIỆT
TB triệu tập hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Tư vấn Biển Việt
footer
 
Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt
Trụ sở chính: Tầng 2A, Tòa nhà Platinum, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04 6666 6060 Fax: 04 6666 6260
Thiết kế web bởi TTV.VN